รถสามล้อ มอเตอร์ไซต์ มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า

เรียงลำดับโดย
แสดง รายการ

รหัสสินค้า : 810734
รถสามล้อ ร้านกาแฟร้านอาหารเคลื่อนที่ เครื่อง 110 ซีซี รุ่น STC 110 FT STANDARD (ส่งฟรีทั่วประเทศ)

บริกำรตรวจเช็คตำมระยะ

ตรวจเช็ครถตามระยะโดยช่างบริการ 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 หลังจากซื้อ 1 เดือน

ครั้งที่ 2 หลังจากซื้อ 5 เดือน

ครั้งที่ 3 หลังจากซื้อ 12 เดือน

ระยะเวลาการรับประกัน: ภายในระยะเวลา 12 เดือน

 

฿159,000.00 ฿109,000.00

รหัสสินค้า : 810122
รถสามล้อ ร้านกาแฟร้านอาหารเคลื่อนที่ เครื่อง 150 ซีซี รุ่น STC 150 FT PREMIUM (ส่งฟรีทั่วประเทศ) อุปกรณ์เสริมในรถ Food Truck: ปลั๊กไฟ เคาร์เตอร์ ซิงค์น้า ระบบสารองไฟ

บริกำรตรวจเช็คตำมระยะ

 ตรวจเช็ครถตามระยะโดยช่างบริการ 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 หลังจากซื้อ 1 เดือน

ครั้งที่ 2 หลังจากซื้อ 5 เดือน

ครั้งที่ 3 หลังจากซื้อ 12 เดือน

ระยะเวลาการรับประกัน: ภายในระยะเวลา 12 เดือน

 

฿239,000.00 ฿175,000.00

รหัสสินค้า : 810733
รถสามล้อไฟฟ้าตุ๊กตุ๊ก 5ที่นั่ง สีขาว 1200 W รุ่น SEV-TUK-TUK

บริกำรตรวจเช็คตำมระยะ

ตรวจเช็ครถตามระยะโดยช่างบริการ 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 หลังจากซื้อ 1 เดือน

ครั้งที่ 2 หลังจากซื้อ 5 เดือน

ครั้งที่ 3 หลังจากซื้อ 12 เดือน

ระยะเวลาการรับประกัน: ภายในระยะเวลา 12 เดือน

฿109,000.00 ฿68,900.00

รหัสสินค้า : 810038
รถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า 1500วัตต์ รุ่น SEV-VINTAGE1500 **มี 5 สี ให้เลือก**

บริกำรตรวจเช็คตำมระยะ

ตรวจเช็ครถตามระยะโดยช่างบริการ 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 หลังจากซื้อ 1 เดือน

ครั้งที่ 2 หลังจากซื้อ 5 เดือน

ครั้งที่ 3 หลังจากซื้อ 12 เดือน

ระยะเวลาการรับประกัน: ภายในระยะเวลา 12 เดือน

฿64,900.00 ฿45,900.00

รหัสสินค้า : 810037
รถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า 800 วัตต์ รุ่น SEV-VINTAGE800 **มี 5 สี ให้เลือก** (จดทะเบียนได้)

บริกำรตรวจเช็คตำมระยะ

ตรวจเช็ครถตามระยะโดยช่างบริการ 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 หลังจากซื้อ 1 เดือน

ครั้งที่ 2 หลังจากซื้อ 5 เดือน

ครั้งที่ 3 หลังจากซื้อ 12 เดือน

ระยะเวลาการรับประกัน: ภายในระยะเวลา 12 เดือน

฿54,900.00 ฿37,900.00

รหัสสินค้า : 810029
รถสามล้อ รุ่น STC 110 SP (SCOOTER) เครื่องยนต์ 110 ซีซี มี 5 สี ให้เลือก **

บริกำรตรวจเช็คตำมระยะ

ตรวจเช็ครถตามระยะโดยช่างบริการ 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 หลังจากซื้อ 1 เดือน

ครั้งที่ 2 หลังจากซื้อ 5 เดือน

ครั้งที่ 3 หลังจากซื้อ 12 เดือน

ระยะเวลาการรับประกัน: ภายในระยะเวลา 12 เดือน

฿89,900.00 ฿57,500.00

รหัสสินค้า : 810031
รถสามล้อ รุ่น STC 150 SP (เครื่องยนต์ 150ซีซี) **มี 5 สี ให้เลือก**

รถสามล้อบรรทุกเอนกประสงค์ เครื่องยนต์ 150 ซีซี ขับเพลา ระบบช่วงล่างรองรับน้ำหนักด้วย แหนบและโช๊ค กระบะกว้าง 1.30 เมตร ยาวถึง 1.80 เมตร รับน้ำหนักบรรทุกได้ 500 - 700 กิโลกรัม

บริกำรตรวจเช็คตำมระยะ

ตรวจเช็ครถตามระยะโดยช่างบริการ 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 หลังจากซื้อ 1 เดือน

ครั้งที่ 2 หลังจากซื้อ 5 เดือน

ครั้งที่ 3 หลังจากซื้อ 12 เดือน

ระยะเวลาการรับประกัน: ภายในระยะเวลา 12 เดือน

฿99,900.00 ฿64,500.00

รหัสสินค้า : 810032
รถสามล้อ รุ่น STC 150 SP COVER (เครื่อง 150ซีซี) ** มี 5 สี ให้เลือก **

บริกำรตรวจเช็คตำมระยะ

ตรวจเช็ครถตามระยะโดยช่างบริการ 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 หลังจากซื้อ 1 เดือน

ครั้งที่ 2 หลังจากซื้อ 5 เดือน

ครั้งที่ 3 หลังจากซื้อ 12 เดือน

ระยะเวลาการรับประกัน: ภายในระยะเวลา 12 เดือน

฿119,000.00 ฿69,900.00

รหัสสินค้า : 810033
รถสามล้อ รุ่น STC 460 TRUCK (เครื่องยนต์ดีเซล 460ซีซี)

บริกำรตรวจเช็คตำมระยะ

ตรวจเช็ครถตามระยะโดยช่างบริการ 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 หลังจากซื้อ 1 เดือน

ครั้งที่ 2 หลังจากซื้อ 5 เดือน

ครั้งที่ 3 หลังจากซื้อ 12 เดือน

ระยะเวลาการรับประกัน: ภายในระยะเวลา 12 เดือน

฿179,000.00 ฿123,000.00

รหัสสินค้า : 810034
รถสามล้อไฟฟ้า 1 ที่นั่ง 500W รุ่น SEV-TL1 **มี 4 สี ให้เลือก**

บริกำรตรวจเช็คตำมระยะ

ตรวจเช็ครถตามระยะโดยช่างบริการ 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 หลังจากซื้อ 1 เดือน

ครั้งที่ 2 หลังจากซื้อ 5 เดือน

ครั้งที่ 3 หลังจากซื้อ 12 เดือน

ระยะเวลาการรับประกัน: ภายในระยะเวลา 12 เดือน

฿49,900.00 ฿35,500.00

รหัสสินค้า : 810035
รถสามล้อไฟฟ้า 2 ที่นั่ง รุ่น SEV-TL2 **มี 5 สี ให้เลือก**

บริกำรตรวจเช็คตำมระยะ

ตรวจเช็ครถตามระยะโดยช่างบริการ 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 หลังจากซื้อ 1 เดือน

ครั้งที่ 2 หลังจากซื้อ 5 เดือน

ครั้งที่ 3 หลังจากซื้อ 12 เดือน

ระยะเวลาการรับประกัน: ภายในระยะเวลา 12 เดือน

฿54,900.00 ฿37,900.00

รหัสสินค้า : 810036
รถสามล้อไฟฟ้า รุ่น SEV-STAR-3 บรรทุกสูงสุด 500กก. มี 4 สี ให้เลือก

บริกำรตรวจเช็คตำมระยะ

ตรวจเช็ครถตามระยะโดยช่างบริการ 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 หลังจากซื้อ 1 เดือน

ครั้งที่ 2 หลังจากซื้อ 5 เดือน

ครั้งที่ 3 หลังจากซื้อ 12 เดือน

ระยะเวลาการรับประกัน: ภายในระยะเวลา 12 เดือน

฿69,900.00 ฿41,900.00