เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น

เรียงลำดับโดย
แสดง รายการ

รหัสสินค้า : 803586
Carrier เครื่องปรับอากาศ 12,492BTU รุ่น 42TVG013-703(ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) รับสินค้าภายใน 7วัน หลังชำระเงิน!!! : รับฟรี กระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette

รับฟรีกระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette ขนาด 23 นิ้ว (39 x 26 x 59 ซม.) 4 ล้อ น้ำหนักกระเป๋า 3.40 กก. รหัสล๊อค TSA มูลค่า 4,590 บาท หมายเหตุ : โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ Makroclick ระหว่างวันที่ 05 ก.ย. - 31 ม.ค. 60 เท่านั้น

฿23,900.00 ฿16,900.00

รหัสสินค้า : 803587
Carrier เครื่องปรับอากาศ 15,304 BTU รุ่น 42TVG016-703 (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) รับสินค้าภายใน 7วัน หลังชำระเงิน!!! : รับฟรี กระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette

รับฟรีกระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette ขนาด 23 นิ้ว (39 x 26 x 59 ซม.) 4 ล้อ น้ำหนักกระเป๋า 3.40 กก. รหัสล๊อค TSA มูลค่า 4,590 บาท หมายเหตุ : โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ Makroclick ระหว่างวันที่ 05 ก.ย. - 31 ม.ค. 60 เท่านั้น

฿29,900.00 ฿20,900.00

รหัสสินค้า : 803588
Carrier เครื่องปรับอากาศ 17,216 BTU รุ่น 42TVG018-703 (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) รับสินค้าภายใน 7วัน หลังชำระเงิน!!! : รับฟรี กระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette

รับฟรีกระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette ขนาด 23 นิ้ว (39 x 26 x 59 ซม.) 4 ล้อ น้ำหนักกระเป๋า 3.40 กก. รหัสล๊อค TSA มูลค่า 4,590 บาท หมายเหตุ : โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ Makroclick ระหว่างวันที่ 05 ก.ย. - 31 ม.ค. 60 เท่านั้น

฿32,900.00 ฿21,900.00

รหัสสินค้า : 803585
Carrier เครื่องปรับอากาศ 9,492 BTU รุ่น 42TVG010-703 *ราคาไม่รวมติดตั้ง รับสินค้าภายใน 7วัน หลังชำระเงิน *รับสินค้าภายใน 7วัน หลังชำระเงิน!!! (ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้ง) : รับฟรี กระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette

รับฟรีกระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette ขนาด 23 นิ้ว (39 x 26 x 59 ซม.) 4 ล้อ น้ำหนักกระเป๋า 3.40 กก. รหัสล๊อค TSA มูลค่า 4,590 บาท หมายเหตุ : โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ Makroclick ระหว่างวันที่ 05 ก.ย. - 31 ม.ค. 60 เท่านั้น

฿21,900.00 ฿14,900.00

รหัสสินค้า : 803575
Carrier เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งแขวน 13,554 BTU รุ่น 38FAE013R/42FAE004X010 รับสินค้าภายใน 7วัน หลังชำระเงิน!!! (ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและท่อแอร์) : รับฟรี กระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette

รับฟรีกระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette ขนาด 23 นิ้ว (39 x 26 x 59 ซม.) 4 ล้อ น้ำหนักกระเป๋า 3.40 กก. รหัสล๊อค TSA มูลค่า 4,590 บาท หมายเหตุ : โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ Makroclick ระหว่างวันที่ 05 ก.ย. - 31 ม.ค. 60 เท่านั้น

฿29,900.00 ฿19,500.00

รหัสสินค้า : 813070
CARRIER เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งแขวน 18,900 BTU รุ่น 38FBE018R1/42FBE006R1 (ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและท่อแอร์) : รับฟรี กระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette

รับฟรีกระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette ขนาด 23 นิ้ว (39 x 26 x 59 ซม.) 4 ล้อ น้ำหนักกระเป๋า 3.40 กก. รหัสล๊อค TSA มูลค่า 4,590 บาท หมายเหตุ : โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ Makroclick ระหว่างวันที่ 05 ก.ย. - 31 ม.ค. 60 เท่านั้น

฿36,900.00 ฿23,900.00

รหัสสินค้า : 803576
Carrier เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งแขวน 18,939 BTU รุ่น 38FAE018R/42FAE006X010รับสินค้าภายใน 7วัน หลังชำระเงิน!!! (ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและท่อแอร์) : รับฟรี กระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette

รับฟรีกระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette ขนาด 23 นิ้ว (39 x 26 x 59 ซม.) 4 ล้อ น้ำหนักกระเป๋า 3.40 กก. รหัสล๊อค TSA มูลค่า 4,590 บาท หมายเหตุ : โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ Makroclick ระหว่างวันที่ 05 ก.ย. - 31 ม.ค. 60 เท่านั้น

฿36,900.00 ฿23,900.00

รหัสสินค้า : 803577
Carrier เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งแขวน 20,106 BTU รุ่น 38FAE020R/42FAE007X010 รับสินค้าภายใน 7วัน หลังชำระเงิน!!! (ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและท่อแอร์) : รับฟรี กระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette

รับฟรีกระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette ขนาด 23 นิ้ว (39 x 26 x 59 ซม.) 4 ล้อ น้ำหนักกระเป๋า 3.40 กก. รหัสล๊อค TSA มูลค่า 4,590 บาท หมายเหตุ : โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ Makroclick ระหว่างวันที่ 05 ก.ย. - 31 ม.ค. 60 เท่านั้น

฿39,400.00 ฿25,900.00

รหัสสินค้า : 813071
CARRIER เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งแขวน 25,000 BTU รุ่น 38FBE025R1/42FBE008R1 (ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและท่อแอร์) : รับฟรี กระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette

รับฟรีกระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette ขนาด 23 นิ้ว (39 x 26 x 59 ซม.) 4 ล้อ น้ำหนักกระเป๋า 3.40 กก. รหัสล๊อค TSA มูลค่า 4,590 บาท หมายเหตุ : โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ Makroclick ระหว่างวันที่ 05 ก.ย. - 31 ม.ค. 60 เท่านั้น

฿39,400.00 ฿28,900.00

รหัสสินค้า : 803578
Carrier เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งแขวน 26,350 BTU รุ่น 38FAE025S/42FAE008X010 รับสินค้าภายใน 7วัน หลังชำระเงิน!!! (ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและท่อแอร์) : รับฟรี กระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette

รับฟรีกระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette ขนาด 23 นิ้ว (39 x 26 x 59 ซม.) 4 ล้อ น้ำหนักกระเป๋า 3.40 กก. รหัสล๊อค TSA มูลค่า 4,590 บาท หมายเหตุ : โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ Makroclick ระหว่างวันที่ 05 ก.ย. - 31 ม.ค. 60 เท่านั้น

฿44,000.00 ฿28,900.00

รหัสสินค้า : 813072
CARRIER เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งแขวน 30,500 BTU รุ่น 38FBE030R1/42FBE010R1 (ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและท่อแอร์) : รับฟรี กระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette

รับฟรีกระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette ขนาด 23 นิ้ว (39 x 26 x 59 ซม.) 4 ล้อ น้ำหนักกระเป๋า 3.40 กก. รหัสล๊อค TSA มูลค่า 4,590 บาท หมายเหตุ : โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ Makroclick ระหว่างวันที่ 05 ก.ย. - 31 ม.ค. 60 เท่านั้น

฿44,400.00 ฿36,900.00

รหัสสินค้า : 803580
Carrier เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งแขวน 34,100 BTU รุ่น 38FAE033R/42FAE010X010 รับสินค้าภายใน 7วัน หลังชำระเงิน!!! (ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและท่อแอร์) : รับฟรี กระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette

รับฟรีกระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette ขนาด 23 นิ้ว (39 x 26 x 59 ซม.) 4 ล้อ น้ำหนักกระเป๋า 3.40 กก. รหัสล๊อค TSA มูลค่า 4,590 บาท หมายเหตุ : โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ Makroclick ระหว่างวันที่ 05 ก.ย. - 31 ม.ค. 60 เท่านั้น

฿57,900.00 ฿38,900.00

รหัสสินค้า : 813074
CARRIER เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งแขวน 36,300 BTU รุ่น 38FBE036R3/42FBE012R3 (380V) (ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและท่อแอร์) : รับฟรี กระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette

รับฟรีกระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette ขนาด 23 นิ้ว (39 x 26 x 59 ซม.) 4 ล้อ น้ำหนักกระเป๋า 3.40 กก. รหัสล๊อค TSA มูลค่า 4,590 บาท หมายเหตุ : โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ Makroclick ระหว่างวันที่ 05 ก.ย. - 31 ม.ค. 60 เท่านั้น

฿64,400.00 ฿42,900.00

รหัสสินค้า : 803582
Carrier เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งแขวน 37,863 BTU รุ่น 38FAE037S/42FAE012X210 (ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและท่อแอร์) : รับฟรี กระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette

รับฟรีกระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette ขนาด 23 นิ้ว (39 x 26 x 59 ซม.) 4 ล้อ น้ำหนักกระเป๋า 3.40 กก. รหัสล๊อค TSA มูลค่า 4,590 บาท หมายเหตุ : โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ Makroclick ระหว่างวันที่ 05 ก.ย. - 31 ม.ค. 60 เท่านั้น

฿64,400.00 ฿42,900.00

รหัสสินค้า : 813069
CARRIER เครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน 13,300BTU รุ่น 38FBE013R1/42FBE004R1 (ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและท่อแอร์) : รับฟรี กระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette

รับฟรีกระเป๋าเดินทาง Lulucastagnette ขนาด 23 นิ้ว (39 x 26 x 59 ซม.) 4 ล้อ น้ำหนักกระเป๋า 3.40 กก. รหัสล๊อค TSA มูลค่า 4,590 บาท หมายเหตุ : โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะที่ Makroclick ระหว่างวันที่ 05 ก.ย. - 31 ม.ค. 60 เท่านั้น

฿29,900.00 ฿19,500.00