ครบครันในที่เดียว เพิ่มกำไรธุรกิจร้านสตรีทฟู้ดส์ จำนวน 3 ชิ้น