เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์ :

- จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/บัตรฯ ตลอดรายการ (บัตรหลักรวมบัตรเสริม)

- สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS ในระยะเวลาของโปรโมชั่นเท่านั้น

- ธนาคารฯจะทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีหลักภายใน 60 วันหลังจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้องคงสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี

- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น