บริการจัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

ช่วงเวลาให้บริการการจัดส่งสินค้า
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.
** เวลาในการจัดส่งที่แน่นอน ทาง Makro Click จะทำการติดต่อเพื่อชี้แจง/ยืนยันให้ลูกค้าทราบในภายหลัง **