Makro Logo
search
หมวดหมู่สินค้า
expand_more
หมวดหมู่ธุรกิจ
expand_more
วัตถุดิบแนะนำ
Makro Office Partner
address_icon
กรุณาระบุที่อยู่จัดส่ง หรือสาขาที่รับสินค้า
รายการสินค้าที่ชอบ
cart disable icon
ตะกร้าสินค้า
address_icon
กรุณาระบุที่อยู่จัดส่ง หรือสาขาที่รับสินค้า
search

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน / การให้บริการ แม็คโครคลิก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้จัดทำเว็บไซต์ www.makroclick.com ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าของบริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์โดยละเอียด และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก https://www.makroclick.com/th  หรือสอบถามมายังบริษัทฯ ได้ที่ แม็คโครคลิก Call Center โทร 0-2335-5300 กด 2 ทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.

การเข้าชมหรือการเข้าใช้บริการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้แล้ว กรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมผูกพันตนกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้โปรดอย่าเข้าใช้บริการเว็บไซต์1. การสมัครสมาชิก

1.1 เว็บไซต์ www.makroclick.com นี้ให้บริการทั้งผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกแม็คโคร และ ผู้ใช้บริการทั่วไป ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้ อนึ่งสิทธิประโยชน์อาจแตกต่างกันไปตามประเภทสมาชิกแม็คโครของท่าน

1.2 การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ www.makroclick.com ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง แท้จริงสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลดังกล่าว ท่านจะต้องปรับปรุงข้อมูลนั้นๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดการข้อส่วนบุคคลตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

1.3 การสมัครสมาชิกและสั่งซื้อสินค้าผ่าน www.makroclick.com ท่านต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

1.4 เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลังจากลงทะเบียนสมาชิกเพื่อใช้งานเป็นครั้งแรกแล้ว ท่านจะต้องทำการยืนยันตัวตนของท่านผ่านทาง e-mail โดยท่านจะได้รับ e-mail 1 ฉบับ พร้อมกับลิงก์ที่ใช้สำหรับยืนยัน หรือ ทางเบอร์โทรศัพท์ผ่านรหัส OTP โดยส่ง sms เข้าไปยังเบอร์โทรศัพท์ของท่าน ก่อนจึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.makroclick.com ได้

 1.5 สำหรับท่านที่ไม่มีบัตรสมาชิกแม็คโคร หรือ ไม่เคยเป็นสมาชิกแม็คโครมาก่อน หลังจากท่านทำการลงทะเบียนสมาชิกที่ www.makroclick.com และเลือกสาขาแม็คโครสำหรับรับบัตรสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการสมัครสมาชิกบัตรแม็คโครให้ท่านโดยอัตโนมัติ (เมื่อมีการทำรายการสั่งซื้อสินค้าครั้งแรก) โดยท่านสามารถตรวจสอบเลขบัตรสมาชิกของท่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ ที่เมนูข้อมูลส่วนตัว และ สามารถติดต่อรับบัตรสมาชิกตัวจริงได้ ณ. สาขาที่ท่านเลือกไว้ตอนลงทะเบียนสมัครสมาชิก

1.6 บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะระงับการให้บริการ และ/หรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯ ทราบหรือตรวจพบว่า ท่านแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียน หรือกระทำการอันไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ท่านเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต2. รายละเอียดสินค้า ราคาและการสั่งซื้อ

บริษัทฯ ได้ระบุรายละเอียดสินค้าและราคาเพื่อให้ท่านได้ใช้ประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าเบื้องต้น เมื่อท่านได้ตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการและได้ดำเนินการสั่งซื้อตามวิธีการสั่งซื้อสินค้า ให้ท่านพิจารณาและตรวจสอบรายละเอียดสินค้า และสถานที่รับสินค้าในเอกสารที่แสดงบนหน้าจอก่อนกดยืนยันการสั่งซื้อ

เมื่อท่านกดยืนยันการสั่งซื้อแล้วจะถือว่าท่านได้ทำคำชี้ชวนให้บริษัทฯ ทำคำเสนอขายสินค้าให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่า บริษัทฯ จะสามารถจำหน่ายสินค้าให้ท่านได้ตามจำนวนสินค้าที่บริษัทมีอยู่เท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีสินค้าตามรายการทั้งหมดที่ได้แสดงไว้ในหน้าเว็บไซต์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจาก มีข้อผิดพลาดทางเทคนิค มีปริมาณการสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมากพร้อมกัน หรือมีการปรับเปลี่ยนของราคาในระหว่างที่ท่านทำคำชี้ชวนมายังบริษัทฯ การกดยืนยันการสั่งซื้อผ่าน www.makroclick.com บริษัทฯ จะถือว่าเป็นเพียงการแจ้งจำนวนสินค้าในราคาที่ท่านต้องการเท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ จะยืนยันจำนวนสินค้าที่มีและสามารถจัดส่งให้ท่านได้ รวมถึงราคาค่าสินค้าที่ท่านต้องชำระในใบแจ้งการชำระราคา/ใบแจ้งการสั่งซื้อ ซึ่งถือเป็นคำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะส่งใบแจ้งการชำระราคา/ใบแจ้งการสั่งซื้อให้ทาง e-mail ของท่านที่ท่านได้แจ้งไว้ในระบบสมาชิก

กรณีที่ไม่มีสินค้าครบตามจำนวนในคำชี้ชวนของท่าน หรือมีการปรับเปลี่ยนราคา บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ หากท่านยืนยันที่จะซื้อสินค้าตามจำนวนเท่าที่บริษัทฯ มี บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินหรือเรียกชำระเงินส่วนต่างตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ทำคำเสนอขายสินค้าให้ท่านเพื่อดำเนินการชำระราคาค่า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่รายการสินค้าบนเว็บไซต์มีราคาผิดพลาด โดยบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินหรือเรียกชำระเงินส่วนต่างตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

กรณีที่ท่านมีการยืนยันการรับสินค้าแล้ว และมีการยกเลิกคำสั่งซื้อในภายหลัง (ก่อนการจัดส่งเสร็จสิ้น) บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยจะไม่รวมค่าขนส่งสินค้าที่มีการชำระมา ในกรณีนี้

เมื่อท่านได้ชำระราคาค่าสินค้าแล้วให้ถือว่า ท่านรับทราบ พอใจ และยอมรับสินค้าตามรายละเอียดและคุณสมบัติที่กำหนดไว้แล้ว บริษัทฯ ไม่รับรองหรือรับประกันว่าสินค้าจะเหมาะกับธุรกิจหรือความประสงค์เฉพาะใดๆ ของท่าน หากท่านไม่แน่ใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ท่านประสงค์จะซื้อ เหมาะกับธุรกิจหรือจะเป็นไปตามความประสงค์ของท่านหรือไม่ ให้ท่านสอบถามข้อมูลได้ที่ แม็คโครคลิก Call Center (โทร 0-2335-5300 ต่อ 2) ทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น. ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า

ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่า ราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ในเว็บไซต์ www.makroclick.com จะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าที่สาขาของบริษัทฯ ได้ โดยราคาและจำนวนสินค้าในแต่ละรายการอาจแตกต่างกันไปตามเขตพื้นที่การให้บริการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณการซื้อสินค้าบางรายการ ตามที่มีระบุไว้ที่สินค้าในแต่ละรายการในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลง3. การชำระเงิน

การชำระด้วยระบบออนไลน์ในหน้าเว็ปไซด์ www.makroclick.com ท่านจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงินจนสำเร็จ และ ระบบแสดงผลการสั่งซื้อของท่าน ว่าการสั่งซื้อสินค้าของท่านสำเร็จแล้ว ในกรณี ที่การชำระเงินของท่านไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ให้บริการชำระเงินที่ท่านเลือกใช้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการสั่งซื้อของท่านได้  สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขการชำระราคาในแต่ละช่องทางได้ที่ https://www.makroclick.com/th/content/payment

 

4. เงื่อนไขการรับสินค้าและการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

4.1 เงื่อนไขการรับสินค้า

ท่านจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและสภาพของสินค้าก่อนลงลายมือชื่อรับสินค้า เมื่อรับสินค้าไปแล้วบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าและให้ถือว่าการส่งมอบสินค้าเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อท่านหรือผู้รับมอบอำนาจของท่านได้ลงลายมือชื่อรับสินค้าแล้ว

4.2 เงื่อนไขในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า บริษัทฯ อาจพิจารณาเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หากสินค้าที่จะขอเปลี่ยนหรือคืน โดยท่านต้องติดต่อเพื่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากับสาขาของบริษัทฯ ที่ท่านระบุไว้เพื่อรับสินค้าสินค้าและนำสินค้ามาส่งคืนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านรับสินค้า (วันที่อ้างอิงจากที่ระบุในเอกสารจัดส่งสินค้า) โดยนโยบายในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจะอ้างอิงจากนโยบายของทางสาขาโดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น คือ สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท รวมทั้งของแถมและสินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนสินค้าให้ หากพบว่า ท่านใช้สินค้าอย่างไม่เหมาะสม ใช้งานสินค้าผิดประเภท หรือสินค้าชำรุดเสียหายเกิดจากความผิดของท่านเอง

สำหรับสินค้าประเภทของสด / ของแช่แข็ง จะรับสินค้าคืนเฉพาะจากการปฏิเสธไม่รับสินค้าในขั้นตอนการรับสินค้าเท่านั้น (ปฏิเสธการรับสินค้า โดยแจ้งการคืนสินค้าผ่านพนักงานจัดส่งสินค้าของบริษัทขนส่ง)  หากรับสินค้าไปแล้วจะไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ในทุกกรณี ยกเว้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากข้อบกพร่องของคุณภาพในแต่ละรายการสินค้านั้นๆจริง โดยในกรณีหากมีการปฏิเสธการรับ ทางสาขาที่ทำการจัดส่ง จะติดต่อเพื่อยืนยันการคืนสินค้าและการคืนเงินให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งส่งเอกสารใบลดหนี้ให้ทางไปรษณีย์ภายหลัง

บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าบางรายการที่มีการจัดส่งหรือติดตั้งจากบริษัทผู้เป็นเจ้าของสินค้าโดยตรง โดยลูกค้าจะต้องทำการการขอคืนสินค้าภายในระยะเวลาตามเงื่อนไขการคืนสินค้าหรือการรับประกันสินค้าตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้ารายการนั้นๆ โดยนโยบายในการคืนสินค้าจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด5. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

กรณีที่ท่านสั่งซื้อโดยใช้บริการจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้ากับท่านตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการชำระเงิน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือสถานที่จัดส่งสินค้าได้ เมื่อได้ทำการชำระสินค้าเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ท่านจะต้องตรวจสอบที่อยู่หรือสถานที่จัดส่งสินค้าโดยละเอียดว่าถูกต้องก่อนการชำระค่าสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อ หากไม่สามารถติดต่อเพื่อยืนยันการจัดส่งให้แก่ลูกค้าได้ โดยจะมีระยะเวลาในการติดต่อเป็นเวลา 3 วันหลังจากที่ไม่สามารถติดต่อได้ในครั้งแรก โดยบริษัทจะแจ้งยืนยันการยกเลิกผ่านทางอีเมลที่ท่านใช้และทำการคืนเงินผ่านช่องทางที่ท่านชำระโดยจะส่งเอกสารใบลดหนี้ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งของท่านในภายหลัง

ช่วงระยะเวลาสำหรับการให้บริการในการจัดส่งคือ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. โดยวันและช่วงเวลาขนส่งจะเป็นไปตามที่มีการนัดหมายการจัดส่งสินค้า และจะมีการแจ้งล่วงหน้าจากพนักงานขนส่งเพื่อยืนยันการจัดส่งก่อนทุกครั้งเมื่อจะทำการเข้าไปส่งสินค้า

พื้นที่การให้บริการในการจัดส่งสินค้า สามารถเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมได้ https://www.makroclick.com/th/content/delivery

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าในสถานที่ที่มีการตกลงกันไว้ระหว่างสาขาและลูกค้า ณ จุดเดียว โดยจะไม่มีบริการอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การจัดเรียงสินค้าให้ภายในร้านค้าให้แก่ลูกค้า การส่งสินค้าขึ้นบนของอาคาร เป็นต้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสินค้าบางรายการที่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่ายซึ่งอาจส่งผลในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ โทรแจ้งให้ลูกค้าทราบกำหนดการจัดส่งสินค้า

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้า ภายใน 3 วันหลังจากทางบริษัทฯ ยืนยันการขนส่งสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งทาง แม็คโครคลิก Call Center โทร 0-2335-5300 กด 2 ทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.

บริษัทฯ ไม่อาจรับผิดในการส่งสินค้าล่าช้า อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้ท่านได้ด้วยเหตุใดๆ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นระหว่าการจัดส่ง , ไม่มีผู้รับ ณ สถานที่ส่งสินค้า หรือผู้ที่อาศัยอยู่ ณ สถานที่ส่งสินค้าปฏิเสธการรับสินค้า

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับฝากสินค้าทุกกรณี โดยสินค้าจะต้องทำการจัดส่งให้แก่ลูกค้าภายในระยะเวลาที่มีการตกลงกันไว้เท่านั้น

บริษัทฯ อาจให้บริษัทผู้เป็นเจ้าของสินค้าในบางรายการมีการจัดส่งให้แก่ลูกค้า หรือมีการติดตั้งสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง

ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในพื้นที่ที่รถขนส่งไม่สามารถเข้าไปจัดส่งสินค้าได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือจัดส่งให้เฉพาะในจุดที่สามารถขนส่งให้ได้เท่านั้น6.  ค่าบริการจัดส่งสินค้า

ท่านสามารถตรวจสอบค่าบริการจัดส่งได้ที่ www.makroclick.com/th/content/delivery7. การคืนเงิน

บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ หรือมีการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าหรือทางบริษัทฯ

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า จะเป็นไปตามแต่ละช่องทางโดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน โดยตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยจะคืนภายในระยะเวลา 45 วันทำการของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า หลังจากสาขาที่ทำการจัดส่งสินค้ามีการแจ้งยืนยันการคืนเงินกับลูกค้าแล้ว

กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน โดยตัดผ่านช่องทาง True Money Wallet จะทำการคืนเงินกลับไปยัง True Money Wallet ที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยจะคืนภายในระยะเวลา 10 วันทำการ หลังจากสาขาที่ทำการจัดส่งสินค้ามีการแจ้งยืนยันการคืนเงินกับลูกค้าแล้ว

กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน โดยชำระผ่านช่องทางธนาคาร หรือตู้เอทีเอ็ม (Mobile Banking , Internet Banking , Web Payment , Bank Counter , ATM)  จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัญชีของลูกค้า ที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากแม็คโครสำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ติดต่อเพื่อขอหมายเลขบัญชี และยืนยันการคืนเงินอีกครั้ง โดยจะใช้เวลาในการคืนภายในระยะเวลา 15 วันทำการ หลังมีการติดต่อยืนยันเลขบัญชีจากลูกค้าแล้ว8. การเปลี่ยนแปลงใบกำกับภาษี

หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบกำกับภาษี สามารถสอบถามขั้นตอนได้ที่ แม็คโครคลิก Call Center โทร 0-2335-5300 กด 2 ทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น. (สามารถขอเปลี่ยนแปลง ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้หลังจาวันที่ออก ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ไม่เกิน 30 วัน)

บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดใบกำกับภาษีจากแบบบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล ในทุกกรณี9. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ เป็นเจ้าของเว็บไซต์ www.makroclick.com เจ้าของงานและ/หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ในงานอันมีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ซึ่งที่นี้รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”) ในข้อความ ภาพ การออกแบบ และงานในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดทั้งปวงในเว็บไซต์

ท่านในฐานะผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้บริการ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณที่ดี รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างเคร่งครัด ท่านตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการคัดลอก ดัดแปลง ดาวน์โหลด แจกจ่าย หรือ เผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งรูปภาพ ข้อความ และ/หรืองานในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในเว็บไซต์ ในลักษณะอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

ท่านในฐานะผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่จะกระทบต่อการใช้งานตามปกติ ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ หรือทำข้อความปลอมเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือบิดเบือนการแสดงตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือพยายามเข้าไปยังบัญชีของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น หรือการกระทำการไม่ว่าในทางใดๆ อันเป็นการขัดขวางการใช้งานเว็บไซต์ตามปกติ และ/หรือเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ และผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น

หากท่านกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดๆ ข้างต้น ที่มีผลกระทบ หรือบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อเว็บไซต์หรือผู้ใช้บริการเว็บไซต์รายอื่น บริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมาย โดยท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวข้างต้น 10. ข้อกำหนดอื่นๆ

10.1 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การทำธุรกรรมทางการขายใดๆ ในเว็บไซต์ www.makroclick.com และการระงับข้อพิพาทระหว่างท่านกับบริษัทฯ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

10.2 การสละสิทธิ์

การไม่บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวในอนาคต

10.3 การแก้ไข

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการแจ้งเตือนหรือทำให้ปรากฏบนเว็บไซต์ การประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และ/หรือการส่ง e-mail ถือว่าเป็นการแจ้งให้ท่านทราบและท่านได้รับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

10.4 การติดต่อสื่อสารและการบอกกล่าว

ท่านตกลงและยอมรับการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก11. การจำกัดความรับผิดชอบ

ความรับผิดของบริษัทฯ สำหรับสินค้าใดๆ ที่ท่านซื้อจากเว็บไซต์จะจำกัดเพียงราคาของสินค้าที่ท่านซื้อเท่านั้น ทั้งนี้เว้นแต่ ท่านจะสามารถพิสูจน์ให้บริษัทฯ เห็นได้โดยปราศจากข้อสงสัยถึงความเสียหายที่เกินกว่าราคาสินค้า 12. การแจ้งข้อขัดข้องหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีศูนย์บริการลูกค้าเพื่อการแจ้งข้อขัดข้อง หรือข้อร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการในการซื้อสินค้าสำหรับท่าน และจะหาทางแก้ปัญหาให้กับท่านตามความเหมาะสมในทันที แต่หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนหรือจัดการกับข้อขัดข้องที่ท่านแจ้งได้ในทันที บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลและช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ ให้กับท่านผู้ร้องเรียนผ่านทาง e-mail หรือโทรศัพท์ โดยท่านสามารถแจ้งข้อขัดข้อง หรือข้อร้องเรียนได้ทาง แม็คโครคลิก Call Center โทร 0-2335-5300 ทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.