การสมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก Makroclick ได้อย่างไร?

การสมัครสมาชิก Makroclick มี 2 วิธี (สำหรับสมาชิกแม็คโคร กรุณากรอกเลขที่บัตรสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ)

1. สมัครสมาชิกด้วย e-mail หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 

2. สมัครสมาชิกด้วยบัญชี Facebook **e-mail ที่ใช้สมัครต้องเป็น e-mail เดียวกับบัญชี Facebook**

สมัครสมาชิกด้วย e-mail สำเร็จจะมีอะไรยืนยัน?

เมื่อสมัครสมาชิก Makroclick คุณจะได้รับ e-mail 1 ฉบับ พร้อมกับลิ้งค์ที่ใช้สำหรับการยืนยันการสมัคร

สมัครสมาชิกด้วย เบอร์โทรศัพท์มือถือ สำเร็จจะมีอะไรยืนยัน?

เมื่อสมัครสมาชิก Makroclick จะมีการยืนยันเบอร์โทรศัพท์ผ่านรหัส OTP โดยส่ง SMS เข้าไปยังเบอร์โทรศัพท์ของคุณ

สมัครสมาชิกด้วยบัญชี Facebook สำเร็จจะมีอะไรยืนยัน?

เมื่อสมัครสมาชิก Makroclick คุณสามารถใช้งานได้ทันที เมื่อมีการกรอกข้อมูลครบถ้วน


ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงินได้ด้วยวิธีใดได้บ้าง?

- ชำระผ่านบัตรเครดิต / บัตรเดบิต Visa หรือ Mastercard 

- ชำระผ่าน TrueMoney Wallet

- ชำระผ่าน WEB PAYMENT, ATM, MOBILE BANKING, INTERNET BANKING และ BANK COUNTER **โดยขึ้นอยู่กับธนาคารที่เลือก**

ธนาคารใดบ้างที่ชำระเงินค่าสินค้า Makroclick ได้?

ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพานิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารยูโอบี และธนาคารธนชาติ

ตรวจสอบช่องทางการชำระเงิน คลิกที่นี่


การคืนเงิน

การคืนเงินเกิดจากกรณีใดบ้าง?

- บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

- บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

- กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน โดยตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน ภายในระยะเวลา 30 - 45 วันทำการของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

- กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet จะทำการคืนเงินกลับไปยัง TrueMoney Wallet ที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน ภายในระยะเวลา 7 - 10  วัน วันทำการ

- กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านช่องทาง  WEB PAYMENT, ATM, MOBILE BANKING, INTERNET BANKING, BANK COUNTER โดยจะคืนภายในระยะเวลา 7 - 15  วัน วันทำการ

**ทางสำนักงานใหญ่จะติดต่อกลับหาลูกค้า โดยขอข้อมูลเพิ่มเติมในการทำเรื่องคืนเงิน (ชื่อ - สกุล, ชื่อธนาคาร, เลขที่บัญชี)**


การคืนสินค้า

ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าได้หรือไม่?

ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าได้

ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้าได้ต้องเกิดจากสาเหตุใด?

1. ได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน

2. ได้รับสินค้าผิดรายการ / ไม่ถูกต้อง

3. สินค้ามีตำหนิ / ชำรุดเสียหาย

4. สันนิษฐานว่าสินค้ามีการใช้งานมาก่อนแล้ว

5. สินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้

6. สินค้าหมดอายุ

7. สินค้า / อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนของสินค้าสูญหาย หรือได้รับไม่ครบ

ลูกค้าต้องเซ็นเอกสารหรือไม่หากปฏิเสธการรับสินค้า?

เมื่อมีการปฏิเสธการรับสินค้า ลูกค้าจะต้องลงชื่อยืนยันการปฏิเสธการรับสินค้าบนใบส่งสินค้าพร้อมเขียนเหตุผลประกอบ

ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ที่สาขา ภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่รับสินค้า (อ้างอิงจากวันที่ที่แสดงบนใบส่งสินค้าที่มีรายการสินค้านั้นๆ)

**ระยะเวลาที่สามารถคืนสินค้าได้ จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์**

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการคืนสินค้า

1. เอกสารใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ / สำเนา ที่มีแสตมป์ “Copy” หรือ ”สำเนา”)

2. เอกสารใบส่งสินค้าที่มีรายการของสินค้าที่จะทำการคืน (สำเนา)

ใครเป็นผู้พิจารณาว่าสินค้าคืนได้หรือไม่?

กระบวนการตรวจสอบสินค้าในการคืนสืนค้าจะดำเนินการโดยอ้างอิงตามนโยบายการคืนสินค้าของทางสาขา

**เงื่อนไขและนโยบายในการคืนสินค้าดังกล่าว ยกเว้น สินค้าประเภทอาหารสด / อาหารแช่แข็ง**

ถ้าลูกค้าสั่งสินค้าผิดเอง เปลี่ยนสินค้าหรือยกเลิกได้หรือไม่?

ลูกค้าจะขอเปลี่ยนสินค้าไม่ได้ แต่ลูกค้าสามารถยกเลิกสินค้าตัวดังกล่าวได้หากยังไม่ลงชื่อรับสินค้า


การจัดส่งสินค้า

ช่วงเวลาให้บริการการจัดส่งสินค้า

วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.

**เวลาในการจัดส่งที่แน่นอน ทาง แมคโครคลิก จะทำการติดต่อเพื่อชี้แจง / ยืนยันให้ลูกค้าทราบในภายหลัง**

พื้นที่ให้บริการจัดส่งที่ใดบ้าง?

พื้นที่ให้บริการจัดส่ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ พื้นที่ในเขตให้บริการทั่วประเทศ

ตรวจสอบพื้นที่การจัดส่ง คลิกที่นี่

ค่าบริการจัดส่ง

- ซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้น ค่าจัดส่ง 199 บาท


ใบกำกับภาษี

ขอออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่?

เมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าสามารถขอออกใบกำกับภาษีได้ โดยลูกค้าต้องกรอกข้อมูลให้ครบถูกต้อง และเลือกขอรับใบกำกับภาษี

ขอออกใบกำกับภาษีย้อนหลังได้หรือไม่?

เมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าแล้วแต่ไม่เลือกขอรับใบกำกับภาษี ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการออกใบกำกับภาษีย้อนหลังให้คุณได้

หากใส่ข้อมูลในช่องกรอกขอใบกำกับภาษีผิดหรือตกหล่น สามารถแก้ไขได้หรือไม่?

สามารถแก้ไขได้ หากข้อมูลผิดพลาด เช่น การสะกดตัวอักษร, สระ, ตัวหลังสือตกหล่น, สะกดคำผิด หรือมีการใส่คำขาด / เกิน

กรณีแก้ไขใบกำกับภาษีไม่ได้เนื่องจากอะไรบ้าง?

- กรณีแก้ไขใบกำกับภาษีไม่ได้ คือ กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อในนามบุคคล ใบกำกับภาษีออกในนามบุคคล แต่จะขอเปลี่ยนเป็นในนามบริษัท บริษัทอื่นหรือบุคคลอื่น

- กรณีแก้ไขใบกำกับภาษีไม่ได้ คือ กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อในนามบริษัท ใบกำกับภาษีออกในนามบริษัท แต่จะขอเปลี่ยนเป็นในนามบุคคล บริษัทอื่นหรือบุคคลอื่น

การขอแก้ไขใบกำกับภาษีต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการแก้ไขใบกำกับภาษีคือ ภ.พ.20 หรือ หนังสือรับรองบริษัทจากลูกค้า


คำถามทั่วไป

ฉันจะเริ่มใช้บริการได้อย่างไร?

ไปที่เมนู สมัครสมาชิก จากนั้นลงทะเบียนแล้วเริ่มสั่งสินค้าได้เลย

Makroclick มีสินค้าอะไรบ้าง?

มี 5 หมวดสินค้าหลักตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ ร้านอาหาร, โรงแรม, ร้านกาแฟและเบเกอรี่, ร้านสะดวกซื้อ และ สำนักงานและจัดสัมนา

ทำไมฉันหาที่อยู่ของฉันใน Makroclick ไม่เจอ?

กรุณาลองใส่เขตของคุณ เพื่อตรวจสอบว่าที่อยู่ของคุณนั้นอยู่ในพื้นที่ให้บริการของเราหรือไม่

ทำไมฉันยังไม่ได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อ?

เราส่งคำยืนยันการสั่งซื้อทันทีหลังจากที่คุณสั่งซื้อ บางครั้ง e-mail จะถูกส่งไปในโฟลเดอร์ขยะ/สแปม กรุณาตรวจสอบ e-mail ของคุณอีกครั้ง


ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์: 02-335-5300 (เวลา 06.00 - 20.00 น.)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหน?

สั่งซื้อสินค้า: 02-335-5300 #2