Makro Logo
search
หมวดหมู่สินค้า
expand_more
หมวดหมู่ธุรกิจ
expand_more
วัตถุดิบสด
Makro Office Partner
address icon
กรุณาระบุที่อยู่จัดส่งหรือสาขาที่รับสินค้า
รายการสินค้าที่ชอบ
cart disable icon
ตะกร้าสินค้า
address icon
กรุณาระบุที่อยู่จัดส่ง หรือสาขาที่รับสินค้า
search

ช้อปดีมีคืนเงื่อนไขการสั่งซื้อที่แม็คโครทุกสาขา

  • สินค้าอื่นๆที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดที่ไม่ร่วมมาตรการ ช้อปดีมีคืน” ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุรา และบุหรี่
  • ผู้ได้สิทธิ์ต้องไม่เป็นผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” และร่วมมาตรการ คนละครึ่ง
  • เฉพาะบุคคลธรรมดา สามารถนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตาม ม.88/4 แห่งประมวลรัษฎากร ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ไปแสดงเพื่อลดหย่อนภาษีในเดือน มี.. 2564

 

เงื่อนไขการสั่งผ่านแม็คโครคลิก

  • เฉพาะสินค้าที่ร่วมมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น
  • เฉพาะบุคคลธรรมดา สามารถนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตาม ม.88/4 แห่งประมวลรัษฎากร ตามจำนวนที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท ไปแสดงเพื่อลดหย่อนภาษีในเดือน มี.. 2564
  • ลูกค้าที่ไม่เคยซื้อสินค้าผ่านแม็คโครคลิก แจ้งความประสงค์ในขณะทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านแม็คโครคลิก (กรอกข้อมูลผู้เสียภาษี) โดยใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบจะจัดส่งให้พร้อมสินค้า
  • ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าผ่านแม็คโครคลิก แต่ยังไม่เคยขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ สามารถติดต่อขอได้ ณ สาขาที่ให้บริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

หรือ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 02-335-5300 กด 2  โดยจะมีเจ้าหน้าที่ขอเอกสารจากลูกค้าทาง Email เพื่อประกอบการออกใบกำกับภาษี และประสานงานจัดส่งเอกสารไปยังสาขาที่ให้บริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าอีกครั้ง